เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กรุงเทพฯ รับมอบตู้คัดกรองอุณหภูมิ สู้โควิด-19

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ กรุงเทพฯ รับมอบตู้คัดกรองอุณหภูมิ สู้โควิด-19

วันที่ 22 เม.ย. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ รับมอบ “ตู้คัดกรองอุณหภูมิ รุ่น GENBOX20” จำนวน 1 ตู้ จาก นายบุรินทร์ อมรพิชิต กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำกัด (มหาชน) ให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสู้วิกฤติโควิด–19 โดยมี นายศักดิ์ชัย บุญมา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร และ พล.อ.คนินทร วงศาโรจน์ สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ร่วมรับมอบ

พร้อมทั้งรับมอบข้าวสาร จำนวน 10,000 ถุง จากสำนักการโยธา กทม. 

ซึ่งเป็นผู้แทน บริษัท ห้างร้าน มอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด–19) บริเวณด้านหน้าอาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

ตู้คัดกรองอุณหภูมิ รุ่น GENBOX20 เป็นตู้สำหรับติดตั้งทางเข้าอาคารเพื่อทำการตรวจสอบอุณหภูมิเบื้องต้นว่าเกินจากค่าที่กำหนดไว้หรือไม่ หากพบว่าอุณหภูมิสูงเกินจะมีสัญญาณเตือนพร้อมไฟกระพริบสีแดงที่หน้าตู้ ซึ่งนอกจากจะมีการตรวจวัดอุณหภูมิแล้ว ภายในตู้ยังมีระบบพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ระบบพ่นแอลกอฮอล์ล้างมือ ระบบกล้องวงจรปิดบันทึกการเดินเข้าออกไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้ตรวจสอบภายหลัง

โครงสร้างของตู้ทำจากเหล็กแข็งแรงทนทาน ปิดผิวด้วยสแตนเลสและอลูมิเนียมคอมโพสิต มีตัวเลขนับจำนวนคนเดินผ่านตู้แต่ละวัน หากน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์ใกล้หมด จะมีเสียงเตือนพร้อมตัดระบบการพ่นอัตโนมัติ โดยเครื่องดังกล่าวใช้กับน้ำยาฆ่าเชื้อที่ปลอดภัยต่อคนและไม่ระคายเคืองต่อผิวหนังเท่านั้น ห้ามใช้กับน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิวหรือวัสดุ

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กล่าวขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาในการมอบ “ตู้คัดกรองอุณหภูมิ รุ่น GENBOX20” และข้าวสารให้กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19 และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด–19

นายกรัฐมนตรี ได้ย้ำในตอนท้ายว่า ความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกันระดมความคิด ในการหามาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่เกิดขึ้น จะทำให้ปัญหาวิกฤตภัยแล้งผ่านพ้นไปได้จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ พร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนรณรงค์ส่งเสริมการปลูกป่าและต้นไม้ยืนต้นควบคู่การปลูกต้นไม้โตเร็ว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่สำคัญและเป็นแหล่งต้นน้ำของประเทศ รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้เกิดความตระหนักในการใช้น้ำอย่างประหยัดและคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ประกาศกระทรวงฯ ฉบับนี้จะช่วยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการป้องกันควบคุมโรคกับผู้เดินทางซึ่งมาจากเขตติดโรคนอกราชอาณาจักร ได้อย่างมีประสิทธิภาพและความรวดเร็ว ทั้งนี้ เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ (ผู้ว่าราชการจังหวัด,นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด,นายอำเภอ, สาธารณสุขอำเภอ, ผู้อำนวยการโรงพยาบาล และผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นต้น) มีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายได้ทันที เช่น นำผู้สงสัยว่าป่วย มารับการตรวจ แยกกัก หรือกักกัน ณ สถานที่ที่กำหนด ดำเนินการเอาผิดกับผู้ที่มีหน้าที่ต้องแจ้งเมื่อพบผู้ที่เป็นหรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรค แต่ไม่ยอมแจ้งหรือไม่แจ้งภายในเวลาที่กฎหมายกำหนด เป็นต้น

อนุทินนั่งหัวโต๊ะเจรจาออมสิน-กรุงไทย ขอลดดอกเบี้ยให้บุคลากรสธ.สู้ภัยโควิด-19

วันนี้ (22 เมษายน 2563) ที่กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข หารือกับผู้แทนธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยเรื่องมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

นายอนุทินระบุว่า ได้ขอความร่วมมือจากธนาคารทั้ง 2 แห่งในการลดดอกเบี้ยให้มากที่สุด เพื่อสร้างขวัญกำลังใจกับบุคลากรสาธารณสุข ซึ่งเป็นการดำเนินการตามมติ ครม.เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ในการช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับข้าราชการและบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยได้ยื่นข้อเสนอให้ทั้ง 2 ธนาคาร ลดดอกเบี้ยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ร้อยละ 2  และให้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเจรจาในรายละเอียดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ต่อไป ทั้งนี้จะนำข้อมูลไปชี้แจงกับ รมว.คลัง ด้วยตนเองอีกทางหนึ่งด้วย

“กระทรวงสาธารณสุข มีมาตรการสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่เสียสละทำงานดูแลสุขภาพประชาชนอย่างเต็มที่ โดยหาแนวทางช่วยลดรายจ่ายของทั้งข้าราชการ ลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งธนาคารทั้ง 2 แห่งได้รับข้อเสนอนำไปพิจารณา และจะมีการหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกันอีกครั้ง” นายอนุทินกล่าว

ในส่วนการดูแลแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้นั้น กระทรวงสาธารณสุข ได้ส่งหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัด แจ้งมาตรการรองรับแรงงานไทยกลุ่มดังกล่าว ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันดูแลแรงงานไทยกลุ่มนี้ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น มีแนวทางการดำเนินงานดังนี้ 1.คัดกรองที่ท่าอากาศยาน (Entry Screening) หากผู้เดินทางมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ร่วมกับมีอาการ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย อย่างใดอย่างหนึ่ง จะส่งตัวไปที่โรงพยาบาลเพื่อตรวจรักษา ตามระบบ กรณีตรวจไม่พบไข้ หากเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น ประเทศเกาหลีใต้(เมืองแทกูและคย็องยังเหนือ) เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อประจำด่านฯ จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของกระทรวงคมนาคม นำตัวเข้ารับการกักกันเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ณ พื้นที่ควบคุมโรคที่รัฐบาลกำหนด ส่วนผู้ที่เดินทางมาจากเมืองอื่น จะส่งไปยังสถานที่หรือพื้นที่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน โดยการกำกับของผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง